http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_999/sp2_copy.jpgTegorocznym dziaÅ‚aniom w ramach ,,SprzÄ…tania Åšwiata” przewodzi hasÅ‚o „Plastik? RezygnujÄ™. RedukujÄ™. SegregujÄ™”. Z zachowaniem zasad bezpieczeÅ„stwa i higieny 16 wrzeÅ›nia okoÅ‚o godziny 17 grupy internackie pod opiekÄ… wychowawców wyruszyÅ‚y na akcjÄ™.

Miejscem naszych dziaÅ‚aÅ„ byÅ‚a Å›cieżka spacerowa wokóÅ‚ jeziora na Osiedlu Zielonym. Ta bardzo piÄ™knie poÅ‚ożona trasa zostaÅ‚a oczyszczona z porzuconych niedbale Å›mieci.  Jak co roku spÄ™dziliÅ›my czas na pożytecznych dziaÅ‚aniach poÅ‚Ä…czonych z zasÅ‚użonym relaksem.

Na koniec akcji wychowankowie skorzystali z nieopodal poÅ‚ożonej siÅ‚owni  na Å›wieżym powietrzu. OdbyÅ‚y siÄ™ również zajÄ™cia warsztatowe w grupach internatu, na których zapoznano zebranych  z ciekawostkami nt. plastiku, z jednolitym systemem segregacji odpadów. W formie gry planszowej przypomnieliÅ›my kolory pojemników na odpady i co możemy do nich segregować.

SpoÅ‚eczność oÅ›rodka zachÄ™cono do caÅ‚orocznej zbiórki korków plastikowych na rzecz naszych wychowanków. Mamy nadziejÄ™, że edukacja przez pracÄ™ nad prawidÅ‚owymi postawami zaowocuje w dorosÅ‚ym życiu naszych podopiecznych. 

Galeria 

Katarzyna Bubieniec