http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/photoalbum/album_1009/120153580_770671600393023_3016020271702090749_n_copy_copy.jpgKażdy rodzic chce, by jego dziecko rozwijało się zdrowo, bez żadnych przeszkód. Niestety nie zawsze tak się dzieje. Czasami rozwój dziecka przebiega nieprawidłowo od samego początku albo istnieje uzasadnione podejrzenie, że będzie opóźniony. Występujące zaburzenia i niepełnosprawności można jednak korygować dzięki terapii wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wczesne wspomaganie rozwoju (WWRD) to  systemem oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo-rehabilitacyjnych i terapeutyczno-edukacyjnych, przeznaczony dla dzieci od urodzenia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Wsparcie rodzice i ich dzieci mogą uzyskać w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce, gdzie od wielu lat są prowadzone takie właśnie zajęcia.

Podstawą do objęcia dziecka zajęciami WWRD jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Opinię tę wydaje zespół orzekający z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. W ramach zajęć wczesnego wspomagania ośrodek proponuje zajęcia: z psychologiem, oligofrenopedagogiem, terapeutą integracji sensorycznej, logopedą, surdopedagogiem czy rehabilitantem. Zajęcia odbywają się indywidualnie, bądź w grupach 2-3 osobowych. W swojej pracy specjaliści stosują metody i formy odpowiednio dostosowane do rodzaju zaburzenia, niepełnosprawności dziecka. Dzięki pani Dyrektor Elżbiecie Szomko oraz Staroście Sokólskiemu Piotrowi Rećko, który zawsze dobro dzieci stawia na pierwszym miejscu, warsztat pracy jest bogato wyposażony w różnorodne pomoce dydaktyczne, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne odpowiednie do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.

Galeria 

Marta Kawrygo-Leonowicz