http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1010/p9280031_copy_t2.jpgW dn. 24.09.2020 r. w SOSW po raz kolejny odbyły się wybory do władz Młodzieżowej Rady Internatu na nową kadencję. Intensywne przygotowania rozpoczęły się już kilka dni przed, kandydaci startujący w wyborach przygotowali swoje plakaty z programem wyborczym. Oferty były różnorodne: od propozycji spędzania wolnego czasu na wycieczkach, spacerach, wyjściach do miasta i nad jezioro, ogniskach, czytaniu bajek, grach i zabawach sportowych, zajęciach z gotowania i samoobrony, konkursach, dyskotekach, po pomoc w codziennych sprawach potrzebującym i najmłodszym czy zwykłe koleżeńskie rozmowy. 

W dniu wyborów, wystrój świetlicy szkolnej został zaaranżowany tak, aby przypominał lokal wyborczy. Wychowankom przedstawiono porządek zebrania i regulamin objaśniono szczegółowo zasady głosowania.

Ustępujący Zarząd MRI podziękował wszystkim za współpracę w roku ubiegłym i życzył powodzenia nowym kandydatom.

Nad całością, prawidłowym przebiegiem wyborów oraz liczeniem oddanych głosów czuwały Komisja Wyborcza i Komisja Skrutacyjna.

W głosowaniu brało udział 20 wychowanków uprawnionych do głosowania. Spośród  kandydatów startujących w wyborach wyłoniono 6 osób, które zdobyły największą liczbę głosów i poparcie całej społeczności.

Wyniki tegorocznych wyborów uroczyście ogłosiła młodzieży p. Dyrektor Ośrodka-  Elżbieta Szomko. Członkami MRI na kadencję 2020/2021 zostali: Mirosław, Jakub, Agnieszka, Paweł, Joanna i Wiktoria. Na Opiekunów Młodzieżowej Rady Internatu zostały powołane p. Zyta Biernacka i Katarzyna Dylewska, które uzyskały największą liczbę głosów i poparcie młodzieży. 

Pani Dyrektor pogratulowała nowej Młodzieżowej Radzie Internatu oraz jej opiekunom życząc owocnej pracy, samych sukcesów i wspaniałych pomysłów w nowym roku szkolnym 2019/2020.

Kampanię oraz wybory przygotowały i przeprowadziły: p.Beata Żółtko i Beata Boguszewska.

Galeria