http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1011/dd3187fc-7e09-43f6-824f-9a12d00cede2_copy.jpeg30.09.2020r. 12. osobowa grupa podopiecznych SOSW w SokóÅ‚ce uczestniczyÅ‚a w wyjeździe do gospodarstwa hodowlanego Alpaki DÅ‚ugi Ług.

DziÄ™ki wÅ‚aÅ›cicielom hodowli –paÅ„stwu Agnieszce i Maciejowi Urbanom, którzy życzliwie nas przyjÄ™li mieliÅ›my możliwość bliskiego kontaktu z dostojnymi alpakami.

Z ogromnÄ… pasjÄ… opowiadali nam o swoich pupilach, dziÄ™ki czemu poznaliÅ›my bliżej te urokliwe zwierzÄ™ta. BrÄ…zowe, biaÅ‚e, czarne otwarte na przytulanie i karmienie poruszyÅ‚y nasze serca, a najbardziej najmÅ‚odszy ze stada alpak - Oreo, który dumnie paradowaÅ‚ po terenie urzekajÄ…c swoim czarno- biaÅ‚ym ubarwieniem, miÄ™ciutkim futerkiem i piÄ™knymi oczami. W towarzystwie alpak miÅ‚o spÄ™dziliÅ›my wieczór.

Bliski kontakt z przyjaznymi i ufnymi zwierzętami jakimi są z pewnością alpaki sprzyjał wyzwoleniu pozytywnych emocji podopiecznych.

Serdecznie dziękujemy p. Agnieszce i p. Maciejowi za życzliwą atmosferę, okazaną gościnność, atrakcyjne przekazanie informacji i niezapomniane spotkanie.

Galeria

Katarzyna Dylewska