http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dhttps://www.soswsokolka.pl/images/img_20201002_100332.jpgniu 2 października 2020r. w świetlicy Ośrodka odbyło się zebranie ogólne dla rodziców naszych uczniów. Przybyłych gości powitała pani Dyrektor Elżbieta Szomko, która przedstawiła organizację pracy ośrodka w bieżącym roku szkolnym z uwzględnieniem ewentualnej pracy zdalnej. Pani dyrektor poinformowała również o planowanych inwestycjach na terenie wokół Ośrodka, takich jak: budowa placu zabaw z siłownią na świeżym powietrzu, budowa parkingu przed szkołą, hali sportowej z przyległymi gabinetami specjalistycznymi (m.in. komorą hiperbaryczną, kompleksem saun, grotą solną, nową salą SI i Salą Doświadczania Świata) oraz przygotowaniach do prowadzenia hipoterapii.

Dyrektor zapoznała rodziców z  projektami realizowanymi w placówce min: „Rozwijamy się wykorzystując TIK współfinansowanym ze środków EFS z Urzędu Marszałkowskiego i środków Powiatu Sokólskiego pozyskanych przez ośrodek dzięki współpracy z Starostą Sokólskim Panem Piotrem Rećko. Pani Elżbieta Szomko odpowiadała również na pytania rodziców związane z zapewnieniem bezpiecznego pobytu dzieci w szkole ze względu na COVID-19 oraz dotyczące zasad umieszczania uczniów w zespołach klasowych.

Przewodnicząca Szkolnej Rady Rodziców - pani Małgorzata Czaplejewicz przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności Rady w roku szkolnym 2019/2020. Rodzice powołali nowego członka Rady – panią Anetę Kostro. W dalszej części spotkania rodzice dzielili się przydatnymi informacjami dotyczącymi  pomocy i wsparcia udzielanego ich rodzinom przez PFRON i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce. Podkreślano uprawnienia osób niepełnosprawnych wynikające z tytułu posiadania „Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności” oraz korzystających z programu „Za życiem”.

Następnie Pani Beata Tur – kierownik Ośrodka przekazała informacje związane z funkcjonowaniem internatu, stołówki.

Na zakończenie szkolenie dla rodziców pt. „Trening kontaktu wzrokowego” przeprowadziła pedagog – pani Elżbieta Januszko-Szymaniuk. Pani pedagog przekazała przydatne rodzicom techniki przywoływania kontaktu wzrokowego u dzieci, szczególnie tych dotkniętych autyzmem. Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem przybyłych gości.

Zebranie przebiegało z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa.

https://www.soswsokolka.pl/images/img_20201002_100225.jpg