http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://soswsokolka.pl/images/124803292_807110446749138_1681064734232672519_n.jpgMiÅ‚o nam poinformaować, że w etapie ogólnopolskim konkursu plastycznego "Pogodny" nasi uczniowie zdobyli kilka nagród i wyróżnieÅ„. To wielki sukces naszych mÅ‚odych artystów i ich nauczycieli. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych plastycznych wyzwaÅ„!

Wyniki naszych uczniów:

W kategorii szkoły podstawowe, klasy I-IV

Nagroda

– MiÅ‚osz U., kl. II SPL, ,,Niedziela z rodzinÄ…'' pod kier. B. Boguszewskiej

W kategorii szkoły podstawowe, klasy V-VIII

Nagrody

– Justyna K., kl. VII SPU, ,,TÄ™czowy spacer'' pod kier. K. Bubieniec

– Mateusz S., kl. V SPU, ,,Bujanie w obÅ‚okach'' pod kier. B. Mozolewskiej

– Andżelika P., kl. VI SPU, ,,Pogodny Å›wiat Andżeliki'' pod kier. E. Szomko

Wyróżnienia

– Izabela K., kl. VII SPU, ,,Beztroskie zabawy'' pod kier. B. Mozolewskiej

– SÅ‚awomir D., kl. VII SPU, ,,Puszczanie latawca'' pod kier. M. Januszkiewicz

Wkategorii szkóÅ‚ ponadpodstawowych

Nagroda –

– Joanna K., kl. III PDP, ,,Mój pogodny Å›wiat'' pod kier. E. Szomko

 

CaÅ‚y protokóÅ‚ komisji konkursowej pod linkiem


WspaniaÅ‚e nagrody - bony o wartosci 80 i 40 zÅ‚ dla każdego z laureatów na apelu szkolnym przekazaÅ‚y organizatorki etapu szkolnego p. Beata Mozolewska i p. Ewa WiÅ„ska.