http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obrazy newsów: sosw_biegi_przeajowe.jpg

12.10.2011r. Parku Miejskim w BiaÅ‚ymstoku odbyÅ‚y siÄ™ XII Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Jesiennych Biegach PrzeÅ‚ajowych zorganizowane przez Podlaski OddziaÅ‚ Wojewódzki PTSS „Sprawni – Razem” oraz ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ Nr 16 w BiaÅ‚ymstoku. NaszÄ… szkoÅ‚Ä™ reprezentowali: MichaÅ‚ Kindziuk, Patryk Murawski, Marcin Michniewicz, Zbigniew Karpowicz. Startowali w biegu na 3000m.

Wyniki :

Michał Kindziuk-I miejsce

Patryk Murawski-II miejsce

Marcin Michniewicz-V miejsce

Zbigniew Karpowicz-VII miejsce

 W klasyfikacji drużynowej zawodnicy zdobyli 13 pkt. i zajÄ™li tym samym  I miejsce. Puchar, medale i nagrody rzeczowe trafiÅ‚y do rÄ…k naszych zawodników. Opiekunami zawodników podczas zawodów byÅ‚a p. Dorota KozaczyÅ„ska i p. Dorota KozÅ‚owska