http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/photoalbum/album_82/sosw_pierwsza_pomoc1.jpg

W Polsce udzielenie pierwszej pomocy jest obowiązkiem, a jego niewypełnienie jest karalne, dlatego też tak istotne jest uświadamianie znaczenia pierwszej pomocy, propagowanie wiedzy na temat jej udzielania i uczenie, jak właściwie reagować w przypadku zagrożenia ludzkiego.

Dnia 26.11.2012r. w naszej szkole odbyły się zajęcia otwarte o charakterze pokazowym „Dzień pierwszej pomocy”. Zajęcia te zostały przeprowadzone w ramach projektu edukacyjnego „Potrafię pomagać w nagłych wypadkach”, w którym od miesiąca września do listopada uczestniczyli uczniowie klasy II i III GL. Główny cel realizacji projektu stanowiło nabycie przez młodzież umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej. Doskonałą formę zdobycia teoretycznej wiedzy odnośnie tego zagadnienia stanowiły wycieczki do lokalnych służ ratunkowych, tj. Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej oraz Stacji Pogotowia Ratunkowego. Podczas zajęć otwartych miała miejsce prezentacja i ocena efektów projektu. Młodzież gimnazjalna nie tylko starała się uwrażliwić społeczność naszej szkoły na pierwszy kontakt z osobą poszkodowaną, ale również pokazać jak należy takiej osobie pomóc do momentu przyjazdu karetki pogotowia. Uczniowie zaprezentowali udzielanie pierwszej pomocy w przypadku omdlenia, krwawienia z nosa, skaleczenia, urazów kostno – stawowych. Ponadto przypomnieli schemat wzywania pomocy przez telefon, ułożenie poszkodowanego 
w pozycji bezpiecznej oraz wykonanie resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomie. Na zakończenie, podczas projekcji prezentacji multimedialnej wszyscy zebrani mieli okazję przypomnieć numery telefonów alarmowych oraz obejrzeć pamiątkowe zdjęcia z wycieczek do służb ratunkowych.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu oraz przeprowadzenie zajęć otwartych były panie: Elżbieta Margielewicz i Marta Biedź.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z działań projektowych.