http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1017/120930273_4739984112708836_4441613713351636603_n_1_copy.jpgAby umilić prace uczniom na zajÄ™ciach korekcji wad wymowy w bieżącym roku szkolnym nauczycielka p. Marta Kawrygo-Leonowicz w ramach innowacji opracowaÅ‚a na caÅ‚y rok szkolny ćwiczenia logopedyczne w formie książki, które majÄ… wspomóc terapiÄ™. Jest to zestaw 5 książek o różnym stopniu trudnoÅ›ci dostosowanych do poziomu i umiejÄ™tnoÅ›ci uczniów na różnych etapach ksztaÅ‚cenia (przedszkole, szkoÅ‚a podstawowa, szkoÅ‚a branżowa, szkoÅ‚a przysposabiajÄ…ca do pracy). MateriaÅ‚y wykorzystane w książkach majÄ… za zadanie stymulować jÄ™zykowe zdolnoÅ›ci oraz budzić zaciekawienie i zachÄ™cać do pracy na zajÄ™ciach i w domu.

Organizatorami innowacji w ośrodku w roku szkolnym 2020/2021 będą panie Marta Kawrygo-Leonowicz i Sylwia Szomko.

Galeria