https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1021/121445173_652657168770869_5767247498879898757_n_copy.jpgPodczas uroczystej Akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbywającej się 14 października 2020r. w SOSW w Sokółce z rąk Pana Starosty Powiatu Sokólskiego Piotra Rećko zostały wręczone stypendia naukowe 3 uczniom Branżowej Szkoły I Stopnia SOSW w Sokółce kształcących się w zawodzie „Kucharz”: Karolowi, Wiktorii i Justynie. Stypendia były formą wsparcia Powiatu Sokólskiego w ramach projektu pn.: „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Stypendia Naukowe – to forma wsparcia, która skierowana jest dla młodzieży szczególnie uzdolnionej, zwłaszcza w przedmiotach zawodowych.

Stypendia naukowe otrzymali uczniowie spełniający kryteria zawarte w Regulaminie przyznawania pomocy stypendialnej, tj. wysokie średnie ocen z poprzedniego roku szkolnego, w tym z przedmiotów zawodowych, wysokie oceny z zachowania, a także uzasadniona przez wychowawcę klasy – Panią Bożenę Mróz działalność uczniów na rzecz środowiska lokalnego oraz aktywny ich udział w innych dziedzinach życia społecznego. Uczniowie otrzymali wsparcie finansowe na okres 10 miesięcy od września 2020r. do czerwca 2021r. w kwocie 135 zł miesięcznie.

Młodzież kształcąca się w SOSW w zawodzie „kucharz” osiągająca wysokie wyniki w nauce z przedmiotów ogólnokształcących i z przedmiotów zawodowych, stypendia naukowe otrzymała już po raz czwarty z rzędu: dwukrotnie w ramach projektu: „Kompetentni i wykwalifikowani” i dwukrotnie w ramach projektu: „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”. 

Jako wychowawca klasy i nauczyciel przedmiotów zawodowych jestem bardzo dumna ze swoich uczniów. Po raz kolejny zostali wyróżnieni i docenieni za swą ciężką, całoroczną pracę. 
Podziękowania uczniom złożyli Pan Starosta Powiatu Sokólskiego – Piotr Rećko, Pani Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych - Anna Marta Aniśkiewicz, Pani Dyrektor SOSW – Elżbieta Szomko oraz wychowawca klasy - Pani Bożena Mróz. Do podziękowań dołączają się również Rodzice stypendystów, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, koledzy i koleżanki z klasy i całej szkoły. 

Mam nadzieję, że pozostali uczniowie wezmą przykład ze stypendystów i zmotywują się do osiągania jeszcze lepszych wyników w nauce. Życzę im tego z całego serca!!!

                                                                                           wychowawca klasy - nauczyciel przedmiotów zawodowych                                                 Bożena Mróz

Galeria