http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1023/img_20201030_112953_copy.jpgNa szkolny etap miÄ™dzynarodowego konkursu pt: „Mój najbliźszy Å›wiat - rodzina i dom” wpÅ‚ynęło 15 prac plastycznych o przepiÄ™knej kolorystyce, ciekawym - czasem zaskakujÄ…cym ujÄ™ciem tematu, pomysÅ‚owoÅ›ciÄ… i wielkim wkÅ‚adzie emocjonalnym w te „maÅ‚e” dzieÅ‚a sztuki. DziÄ™kujemy wszystkim uczniom, którzy wziÄ™li udziaÅ‚ w konkursie, gratulujemy. Wszystkie prace wezmÄ… udziaÅ‚ w etapie miÄ™dzynarodowym, który odbÄ™dzie siÄ™ w Szczecinie.

DziÄ™kujemy również opiekunom artystycznym – Pani E. Szomko, J. Nelke, M. Januszkiewicz, E. WiÅ„skiej, B. Mozolewskiej, S. Szomko, M. Grusznis to wy pomagacie odkryć i kreować Å›wiat widziany oczami dziecka.

Komisja konkursowa w skÅ‚adzie: K. Zalewska, M. SÅ‚yż, M. Mróz dokonaÅ‚a oceny prac zgodnie z regulaminem i wyÅ‚oniÅ‚a zwyciÄ™zców:

1 miejsce - W. Karolczuk praca wykonana pod kierunkiem J. Nelke       

2 miejsce – N. Kowejsza praca wykonana pod kierunkiem E. WiÅ„skiej     

3 miejsce - K.Olechno praca wykonana pod kierunkiem E. Szomko

Wyróżnienie - M.Łowczecka praca wykonana pod kierunkiem B.Mozolewskiej.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorzy: M. Mozolewska, M. Grusznis, S. Szomko