http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1029/zdjcie_copy.jpgW miesiącu październiku w SOSW odbył się szkolny etap międzyszkolnego konkursu plastycznego ph. „Jesienią malowane”, który przeznaczony był dla uczniów klas 0-III, IV-VIII i szkół ponandpodstawowych. Głównym celem konkursu było: zwrócenie uwagi na walory przyrodnicze oraz bogactwo barw, jakie niesie ze sobą jesień, uwrażliwienie na piękno krajobrazu jesiennego, popularyzacja twórczości plastycznej, pobudzenie wyobraźni, rozwijanie uzdolnień plastycznych.

Dnia 02.11.2020r. spośród 40 prac konkursowych, wykonanych w większości techniką pasteli olejnych, komisja w składzie: p. Zuzanna Szarkowska-Czeczko, p. Dorota Kozłowska, p. Elżbieta Margielewicz wyłoniła zwycięzców konkursu, którzy wykonali najciekawsze prace. 
Oto oni:

I miejsce – Angelika P., kl. VI SPU pod kierunkiem p. E.Wińskiej

II miejsce – Kacper M.,kl. VI SPU pod kierunkiem p. B. Mozolewskiej

III miejsce – Aleksandra K, kl. VI SPU pod kierunkiem p. E.Wińskiej

Wyróżnienie – Wiktoria Sz., kl. II PdP pod kierunkiem p. M.Słyż

Uczestnicy w sposób pomysłowy i oryginalny ukazali piękno krajobrazu jesiennego w nawiązaniu do  tematu. 

Dnia 06.2020r, odbył się apel szkolny, podczas którego nagrodzono wyróżnionych uczniów.Serdeczne gratulacje i powodzenia w dalszym etapie konkursu

.
Organizator konkursu na etapie szkolnym:Marta Januszkiewicz

Galeria