W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce odbywają się zajęcia z Arteterapii w ramach projektu pn „Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK”. Projekt został dofinansowany ze środków EFS w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-2020 z zakresu Typu projektu Nr 5 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1033/arteterapia_t2.jpgArteterapia czyli terapia poprzez sztukę jest jedną z form terapii wykorzystywanej do pracy z dziećmi, które mają różne problemy: zdrowotne, rozwojowe, osobiste czy rodzinne. Celem arteterapii jest przepracowywanie pewnego problemu zwłaszcza gdy dziecko nie chce czegoś wyrazić słowami, a może wyrazić swoje emocje w  pracy plastycznej. W czasie zajęć z arteterapii dzieci  mają dużą frajdę i radość bo ich wyobraźnia i kreatywność zostały pobudzone do działania. Do tego nie czują się skrępowane, bo na zajęciach z arteterapii tak naprawdę mogły wszystko: pracować na większym formacie niż kartka A4, brudzić się do woli, korzystać z różnorodnych materiałów, metod i technik.

Uczestnicy  wyrażali swoje emocje i przeżycia w sposób twórczy. Poznawali różne techniki plastyczne np. collage, finger painting, tworzenie mandali. Zajęcia niczego nie narzucały, nie ograniczały, nie było w nich gotowych rozwiązań, szablonów czy wzorów. Dzieci podczas pracy wykazały się swoimi pomysłami i kreatywnością.

Zdjęcia

Agnieszka Ambrożko