http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1031/terapia_biofeedback_2_t2.jpgW ramach realizacji projektu od września 2020r. do pażdziernika 2021r.pn. „Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  siedemnastka uczniów SOSW  uczesniczyła w godzinnych spotkaniach, każdy w wymiarze 10 treningów.

Podczas treningów wykorzystywaliśmy specjalistyczny sprzęt wraz z oprogramowaniem do obserwacji aktywności i pracy mózgu. Atrakcyjna forma zajęć z wykorzystaniem gier multimedialnych sprawiła, że nabywanie kolejnych umiejętności stało się dla uczestników zajęć ekscytującą zabawą i prawdziwą przyjemnością. Podczas treningu uczniowie uczyli się rozpoznawać własne reakcje udoskonalając działania własnego organizmu, aktywizowały pracę mózgu, ćwiczyły umiejętność skupiania uwagi na określonym zadaniu.