http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1035/123968348_806013793525470_7233973997168792824_n_t2.jpgTo prestiżowy projekt o międzynarodowym zasięgu, łączy dzieci w wieku 3-15lat z całego świata, wspierając nieschematyczne postawy twórcze. Zrzesza młodych artystów do tworzenia sztuki ponad wszelkimi podziałami. Temat pracy jest dowolny. Organizatorzy chcą, aby dziećmi kierowała kreatywność, gdyż  sami artyści wiedzą najlepiej, o czym chcą opowiedzieć za pomocą plastycznych środków wyrazu! Kredkami, pastelami, farbami, ołówkiem – młodzi artyści sami decydują o wyborze narzędzi plastycznych!

Prace na tę edycję konkursu Pentela wykonały dzieci z przedszkola oraz chętne dzieci z ośrodka, których pracą kierowały nauczycielki Sylwia Szomko i  Monika Grusznis. Efekty pracy widać na zdjęciach, a wyniki komisji konkursowej poznamy w maju.

Zdjecia