http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/dyplom_kamil.jpgKolejny sukces naszych uczniów. Kamil Zawadzki uczeÅ„ klasy VI zostaÅ‚ wyróżniony spoÅ›ród 430 uczniów z caÅ‚ej Polski w I Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Prawa dziecka oczami dziecka- Prawa dziecka wedÅ‚ug Korczaka".

Gratulujemy Kamilowi życzymy wiÄ™cej takich sukcesów! 

                                                                           

    Julita Nelke

 

https://www.soswsokolka.pl/images/gra.jpg