http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1037/126816858_775145989739626_8712989586606149290_n_copy.jpgPonownie uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce włączyli się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej, "Szkoła pamięta", która ma na celu zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Młodzież z klasy 1 szkoły branżowej przygotowała gazetkę na temat „Regiobohaterowie Województwa Podlaskiego”, wykorzystując zasoby internetu. Gazetka cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów klas młodszych, szczególnie klasy 4-8 spl i 1-3 spl. Dzięki niej uczniowie poznali sylwetki bohaterów oraz ich czyny. W ten sposób wspominaliśmy tych, którzy zapisali się w historii i tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań. Galeria 

Katarzyna Zalewska