http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1037/126816858_775145989739626_8712989586606149290_n_copy.jpgPonownie uczniowie OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego w SokóÅ‚ce wÅ‚Ä…czyli siÄ™ w akcjÄ™ Ministerstwa Edukacji Narodowej, "SzkoÅ‚a pamiÄ™ta", która ma na celu zwrócenie uwagi mÅ‚odych ludzi na potrzebÄ™ pielÄ™gnowania pamiÄ™ci o bohaterach naszej wolnoÅ›ci, szczególnie tych, którzy sÄ… zwiÄ…zani z historiÄ… danego miejsca, regionu, spoÅ‚ecznoÅ›ci. MÅ‚odzież z klasy 1 szkoÅ‚y branżowej przygotowaÅ‚a gazetkÄ™ na temat „Regiobohaterowie Województwa Podlaskiego”, wykorzystujÄ…c zasoby internetu. Gazetka cieszy siÄ™ dużym zainteresowaniem uczniów klas mÅ‚odszych, szczególnie klasy 4-8 spl i 1-3 spl. DziÄ™ki niej uczniowie poznali sylwetki bohaterów oraz ich czyny. W ten sposób wspominaliÅ›my tych, którzy zapisali siÄ™ w historii i tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonaÅ„. Galeria 

Katarzyna Zalewska