http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1044/130255029_2514361778872176_4703210511990483492_n_copy.jpgRocznica wydarzeń 11 listopada 1918 roku stała się motywem przewodnim kolejnego modułu Innowacji pedagogicznej "Na tropie zagadek, czyli Escape room w edukacji szkolnej".

27 listopada świetlica szkolna w SOSW przemieniła się w Muzeum Odzyskania Niepodległości. Uczniowie klas 1-3 SPL przy wsparciu starszej koleżanki zmierzyli się z szeregiem zagadek, aby w finale zajęć otworzyć skrzynię z zatrzaśniętym przypadkiem kluczem od drzwi oraz słodką niespodzianką.

Samo zdobycie biletów wstępu wymagało wiedzy na temat listopadowej rocznicy. Od razu po przekroczeniu progu "Muzeum" uczniowie z zainteresowaniem zwiedzili salę wystawową z  kącikiem polskich patriotów początku XX wieku, mniejszą wersją ulubionego konia Piłsudskiego, gablotami historii herbu polskiego, zbiorem odznaczeń wielkiego wodza, mapamii różnymi emblematami służącymi rozegraniu Escape room pt "Przygoda w muzeum". Zajęcia miały na celu poszerzenie i utrwalenie wiedzy o Polsce, rozwijanie postawy kreatywnej, doskonalenie umiejętności logicznego myślenia oraz współpracy w grupie. Uczniowie mieli okazję wykazać się spostrzegawczością i pomysłowością, by po rozwiązaniu jednej zagadki szukać wskazówek do kolejnej. Świetna wzajemna współpraca, spryt i duży zasób wiedzy pozwoliły sprawnie przechodzić od zadania do zadania, wśród których znalazły się zagadki, obliczenia matematyczne, krzyżówka, interaktywne puzzle, praca z mapą, łamigłówka logiczna oraz śpiewanie hymnu polskiego. Na szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie uczniów w czasie poszukiwań Polski na mapie z okresu zaborów. Uczniowie poprawnie wyjaśnili również znaczenie hasła patriota, wymienili obecnych sąsiadów Polski, wykazali się znajomością polskich symboli narodowych, poznali kilka najważniejszych miejsc związanych z Józefem Piłsudskim, wysłuchali nagrania historyjki o trąbce opowiedzianej przez samego Marszałka w roku 1927 oraz z detektywistycznym zacięciem zdobyli wszystkie cyfry kodu do skrzynki.

Dzięki escape room "Przygoda w muzeum" uczniowie zdobyli i utrwalili wiedzę w sposób kreatywny, momentami sami do niej doszli w trakcie pracy nad określonymi zadaniami. Włączenie pozytywnych emocji w proces edukacyjny sprawiło, że z pewnością ta wiedza pozostanie z nimi na dłużej. Zajęcia umożliwiły zdobycie informacji o samym sobie, o  swoich emocjach, o swoim zachowaniu w chwilach trudności i pod wpływem presji czasu oraz dały szansę nauczyć się kontrolować te emocje. Każdy z uczniów miał również szansę na odniesienie sukcesu i z przyjemnością ją wykorzystywał.

Nad prawidłowym przebiegiem zajęć czuwały autorki innowacji i kustosze szkolnego muzeum- panie Urszula Drewniak i  Zuzanna Szarkowska - Czeczko.

Galeria