http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 16.12.2020r harcerze z 9 Drużyny Harcerskiej Nieprzetarty Szlak „Iskierki” uczestniczyli w spotkaniu opÅ‚atkowym zorganizowanym przez dh. MonikÄ™ Mróz i dh. MartÄ™ KulmaczewskÄ…. Podczas spotkania goÅ›ciÅ‚a p. Dyrektor SOSW – Elżbieta Szomko i Komendant Hufca SokóÅ‚ka – hm Łukasz Kojta. Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło siÄ™ od czytania fragmentu z Pisma ÅšwiÄ™tego, zÅ‚ożenia życzeÅ„ Å›wiÄ…tecznych i symbolicznego przeÅ‚amania siÄ™ opÅ‚atkiem. NastÄ™pnie wszyscy uczestnicy spotkania mogli wykonać kolorowego anioÅ‚ka z przygotowanych wczeÅ›niej elementów. KolejnÄ… aktywnoÅ›ciÄ… byÅ‚o wykonanie mikoÅ‚aja, baÅ‚wanka bÄ…dź renifera z plastikowego kubeczka. Wszyscy byli bardzo zaangażowani w wykonywanie swoich prac, ponieważ każdy chciaÅ‚, aby to ich prace byÅ‚y najÅ‚adniejsze.

Wiele radoÅ›ci sprawiÅ‚o harcerzom wspólne Å›piewanie kolÄ™d i rozmowy przy sÅ‚odkim poczÄ™stunku. Na zakoÅ„czenie spotkania wszyscy uczestnicy dostali skromne Å›wiÄ…teczne upominki.

Galeria  

                                                                                 Monika Mróz, Marta Kulmaczewska