https://www.soswsokolka.pl/images/logo_proj_stow2.jpg     https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1055/20201229_122610_t2.jpgW grudniu 2020r. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” realizowało projekt „Wsparcie rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych”. Beneficjentami projektu byli rodzice i podopieczni Stowarzyszenia oraz nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokołce. 

Zadanie współfinansowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ze środków PFRON.

W ramach projektu odbyło się szkolenie dla rodziców dzieci niekomunikujących się werbalnie i nauczycieli pracujących z dziećmi niemówiącymi na temat: „Konstruowanie osobistych pomocy komunikacyjnych dla użytkowników AAC w programach MÓWik i Boardmaker”. Szkolenia prowadził kwalifikowany terapeuta z zakresu AAC z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, autorytet w dziedzinie alternatywnych i wspomagających sposobów komunikacji w Białymstoku. Podczas szkolenia uczestnicy poznali zarówno teoretyczne podstawy AAC, jak też otrzymali praktyczne wskazówki na temat narzędzi i pomocy komunikacyjnych oraz skutecznych strategii działań z osobami niemówiącymi.

Zorganizowane były także konsultacje specjalisty w zakresie AAC z rodzicami dotyczące pracy z dziećmi niemówiącymi.

W ramach dofinansowania zakupiono sprzęt do prowadzenia rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością ruchową oraz programy do tworzenia narzędzi komunikacyjnych i prowadzenia komunikacji z osobami niemówiącymi - alternatywnymi i wspomagającymi metodami.

Zdjęcia

                                                                                                Beata Tur

Stowarzyszenie „Pod Skrzydłami”