https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1058/img_20201127_121701_t2.jpgSpecjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce uczestniczy w  III edycji projektu “Jestem aktywny i kreatywny” – współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt jest  realizowany w 6 województwach. We współpracy z Fundacją Rozwoju Sportu i Rehabilitacji w Białymstoku  28 wychowanków SOSW  w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, nieodpłatnie korzysta z takich form rehabilitacji oraz terapii jak:

- Komunikacja Alternatywna,

- Terapia Ręki,

- Zajęcia Rozwijające Aktywność i Kreatywność,

- Zajęcia Teatralne,

- Muzykoterapia,

- Nordic Walking,

Zajęcia prowadzą nauczyciele i terapeuci z Ośrodka. Na każde dziecko przypada od 30 do 120 godzin terapii indywidualnej lub w 2-osobowych grupach. Projekt trwa od początku roku szkolnego do końca marca 2021 r.

Celem zajęć jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju umysłowego i społecznego na miarę indywidualnych możliwości ucznia; wyrównywanie i kompensowanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji; wspomaganie zdobywania umiejętności czytania, pisania, liczenia na miarę możliwości dziecka. Udział w zajęciach jest dla uczniów okazją do rozwoju i doskonalenia funkcji poznawczych, społecznych i emocjonalnych. Dzięki zajęciom wrasta ich samodzielność, umiejętności komunikacyjne oraz sprawność motoryczna. Zajęcia rozwijają zainteresowania uczniów i uczą aktywnego spędzania wolnego czasu. Dzieci i młodzież bardzo chętnie korzystają z proponowanych zajęć ponieważ ciekawie i pożytecznie spędzają czas wolny, a przy okazji mają możliwość zwiększenia ilości godzin rewalidacji i rehabilitacji tak  niezbędnej każdemu dziecku niepełnosprawnemu.

Fundacja zadbała również o to, aby w tym trudnym czasie jakim jest epidemia zajęcia odbywały się w bezpiecznych warunkach, dla beneficjentów oraz  nauczycieli i terapeutów przekazano maseczki, przyłbice i rękawiczki i przyłbice, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, ponadto przekazano w użytkowanie profesjonalne lampy wirusobójcze UV-C,  lampy bakteriobójcze UV-C , profesjonalny ozonator, który również, zabija wirusy i bakterie, profesjonalne lampy wiszące. Wszystkie środki sfinansowane zostały przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki współpracy z Fundacją wychowankowie SOSW mogą bezpiecznie i aktywnie spędzać czas jednocześnie maksymalnie wykorzystując go do minimalizowania swoich niepełnosprawności. Dziękujemy wszystkim instytucjom, które przyczyniają się do realizacji projektów, panu Tomaszowi Juchimowicz za owocną współpracę, dziękujemy również Staroście Sokólskiemu Piotrowi Rećko, który wspiera wszystkie  inicjatywy  mające na celu rozwój naszych wychowanków.

Zdjęcia

Lila Zajkowska