Cóż może być bardziej cennego od codziennych spotkań z mądrymi książkami”

Lew Tołstoj

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1060/p9070017_2_copy.jpgW I półroczu roku szkolnego 2020/2021 w internacie SOSW w Sokółce, wzorem lat ubiegłych, kontynuowana była Akcja „Czytanie na dobranoc”, zainicjowana przez wychowawczynie internatu: p. K. Bubieniec i B. Boguszewską. W czasie jej trwania, od września do stycznia odbyło się 40 spotkań. Do udziału w nich zaprosiliśmy najmłodszych wychowanków internatu oraz starsze dzieci, które chętnie włączyły się do czytania młodszym kolegom. Czytanie odbywało się w porze wieczornej, kiedy najmłodsi mieszkańcy internatu szykowali się do snu i stało się alternatywą telewizyjnej bajki na dobranoc. Wychowankowie samodzielnie wypożyczali książki z Biblioteki szkolnej oraz w miarę możliwości z Biblioteki Publicznej na Osiedlu Zielonym. Korzystaliśmy również z książek i czasopism dostępnych w świetlicach internatu. Opiekunowie akcji w ramach wieloletniej współpracy z Oddziałem dla Dzieci Biblioteki Publicznej korzystali również z jej księgozbioru.

Szczególne zainteresowanie młodszych wychowanków wzbudzały książki, które można było poznawać za pomocą zmysłu dotyku oraz wydające różne dźwięki. Do gustu przypadły dzieciom krótkie wierszyki i rymowanki, których próbowaliśmy się nauczyć na pamięć. Opowiadania i bajki pomagały w poznawaniu różnych emocji i przeżyć, rozwijały dziecięcą wrażliwość. Do urozmaicenia zajęć wykorzystywane były techniki teatralne tj. gra głosem, mimiką oraz rekwizyty ilustrujące czytane treści. Akcja pomagała w wyrabianiu nawyku wypożyczania książek, a więc rozwijała zainteresowania w zakresie organizacji czasu wolnego wychowanków.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach, był to dla nich czas wyciszenia i relaksu przed snem. Czytanie wniosło do ich życia wiele pozytywnych emocji i było okazją do wspólnej zabawy i ciekawego spędzania czasu.

Powyższe działania będą kontynuowane w kolejnym półroczu.

Galeria 

 K. Bubieniec, B. Boguszewska