http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logo UP

12 grudnia br. w ramach preorientacji zawodowej uczniowie klasy ULOS, ZSZ i gimnazjum pod opieką p. Doroty Kozaczyńskiej i p. Katarzyny Zalewskiej uczestniczyli w spotkaniu z doradcą zawodowym w PUP w Sokółce. Poradnictwa i informacji zawodowych udzieliła nam p. Janina Łowczecka.
Uczniowie uzyskali  odpowiedzi na interesujące ich tematy związane  z  aktualnym  rynkiem pracy: jak szukać pracy?,  jak napisać i przygotować dokumenty aplikacyjne?, jak zaprezentować własną osobę przyszłemu pracodawcy?  itp.
Najbardziej interesującym okazał się temat Jak zdobyć środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej? oraz szkolenia oferowane przez PUP w celu nabycia kwalifikacji zawodowych.

Na zakończenie spotkania otrzymaliśmy poradnik zapoznający nas się z metodami samodzielnego poszukiwania pracy, które zwiększają szanse na znalezienie zatrudnienia.