http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

Projekt pn. „KOMPETENTNI  W DZIAŁANIU, KONKURENCYJNI NA RYNKU PRACY wspóÅ‚finansowany przez UniÄ™ EuropejskÄ… w ramach Europejskiego Funduszu SpoÅ‚ecznego

W zwiÄ…zku z realizacjÄ… projektu pn. "Kompetentni w dziaÅ‚aniu, konkurencyjni na rynku pracy" informujemy, iż z dniem 3 lutego br. ruszyÅ‚ nabór kandydatów na zajÄ™cia dodatkowe podnoszÄ…ce kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajÄ™cia wyrównawcze z przedmiotów ogólnoksztaÅ‚cÄ…cych i zawodowych w ramach projektu

Termin naboru wniosków upÅ‚ywa 17.02.2021 r. (Å›roda). Do tego dnia uczeÅ„ powinien zÅ‚ożyć dokumenty rekrutacyjne w sekretariacie szkoÅ‚y. 

Poniżej link do strony Powiatu Sokólskiego z zamieszczonÄ… informacjÄ… o naborze i dokumentacjÄ… rekrutacyjnÄ….
http://sokolka-powiat.pl/2021/02/03/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-zajecia-dodatkowe-podnoszace-kompetencje-kluczowe-oraz-dodatkowe-zajecia-wyrownawcze-z-przedmiotow-ogolnoksztalcacych-i-zawodowych-w-ramach-projektu-pn-k-2/