http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

Projekt pn. „KOMPETENTNI  W DZIAŁANIU, KONKURENCYJNI NA RYNKU PRACY współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z realizacją projektu pn. "Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" informujemy, iż z dniem 3 lutego br. ruszył nabór kandydatów na zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w ramach projektu

Termin naboru wniosków upływa 17.02.2021 r. (środa). Do tego dnia uczeń powinien złożyć dokumenty rekrutacyjne w sekretariacie szkoły. 

Poniżej link do strony Powiatu Sokólskiego z zamieszczoną informacją o naborze i dokumentacją rekrutacyjną.
http://sokolka-powiat.pl/2021/02/03/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-zajecia-dodatkowe-podnoszace-kompetencje-kluczowe-oraz-dodatkowe-zajecia-wyrownawcze-z-przedmiotow-ogolnoksztalcacych-i-zawodowych-w-ramach-projektu-pn-k-2/