http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Thttps://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1064/1612206523454_copy.jpguż przed Å›wiÄ™tami Bożego Narodzenia 3 uczniów naszej szkoÅ‚y, tj. Agnieszka, Dawid i Kacper  wzięło udziaÅ‚ w ogólnopolskim konkursie Wielki Test Edukacyjny „ÅšWIAT i JA” ph. „DZIWNY ROK”, którego organizatorem byÅ‚o Biuro Doradztwa „RATIO” w DÄ™bówce.

Celem konkursu byÅ‚o ukazanie życia codziennego, relacji z innymi ludźmi, sposobu spÄ™dzania czasu wolnego w dobie pandemii. W kategorii uczniów klas VII-VIII szkóÅ‚ podstawowych II miejsce otrzymaÅ‚ Dawid G. Jury konkursu w tegorocznej edycji przyznaÅ‚o również wyróżnienia, w tym jedno z nich ucz. Agnieszce K.  Z kolei uczeÅ„ Kacper M. otrzymaÅ‚ dyplom za udziaÅ‚ w konkursie.

                     Laureatom serdecznie gratulujemy!!!

Galeria

                                                                  Beata Mozolewska, Marta Januszkiewicz