https://www.soswsokolka.pl/images/logo_aktywna_tablica.jpg
Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024– „Aktywna tablica”

 https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1065/zdj5_copy.jpgSzkoła Branżowa I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w roku szkolnym 2020/2021 została zakwalifikowana do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024– „Aktywna tablica”.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli, wykorzystanie nowych technologii.

Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne w ramach Programu umożliwi szerokie wykorzystywanie TIK i doprowadzi do upowszechnienia interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów oraz podczas nauki zdalnej, a tym samym będzie wspomagać proces kształcenia uczniów w szkole. Podniesienie kompetencji oraz poszerzenie wiedzy o możliwościach urządzeń cyfrowych w konsekwencji będzie miało wpływ również na rozwój poznawczy i społeczny uczniów, a także ich nauczycieli.

 Źródłem finansowania Programu jest budżet państwa w 80%, co stanowi 14 000zł i budżet organu prowadzącego szkołę - Powiatu Sokólskiego w wysokości 20%, co stanowi 3 500zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 17 500 zł.

W ramach udzielonego wsparcia finansowego zakupiono:

  1. laptopy wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej.

 W ramach Programu Dyrektor Ośrodka Elżbieta Szomko powołała szkolnych e-koordynatorów p. Martę Kawrygo-Leonowicz i p. Grażynę Tymoszuk do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK w szkole. Koordynatorki podjęły działania dotyczące wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania. Powołały zespół samokształceniowy i opracowały Plan pracy zespołu. Dostawca urządzeń dokonał technicznego szkolenia nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzącego w skład sprzętu. Nauczyciele rozpoczęli wykorzystywanie TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły biorącej udział w Programie.

Dnia 3 lutego Senator RP Mariusz Gromko, Starosta Sokólski Piotr Rećko oraz Wicestarosta Jerzy Białomyzy dokonali uroczystego wręczenia laptopów dla uczniów Szkoły Branżowej I stopnia.

Galeria            

                                                               Grażyna Tymoszuk, Marta Kawrygo-Leonowicz