http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1066/27_copy.jpgDziś w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce odbyło się uroczyste przekazanie autobusu przez Starostę Sokólskiego Pana Piotra Rećko. W wydarzeniu wzięli udział: Senator RP Mariusz Gromko, Wicestarosta Jerzy Białomyzy, Dyrektor SOSW w Sokółce Elżbieta Szomko, nauczyciele, pracownicy oraz wychowankowie ośrodka.

Autobus ma 23 miejsca i jest przystosowany do przewozu dwóch osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Pojazd jest wyposażony w najazdy do transportu wózków inwalidzkich, szyny podłogowe do mocowania oraz pasy bezpieczeństwa dla osób na wózkach.Będzie służył dzieciom i młodzieży ośrodka w trakcie transportu do ośrodka na zajęcia lekcyjne, podczas wycieczek szkolnych, przejazdach na turnusy rehabilitacyjne , hipoterapię krótko mówiąc do realizacji statutowych celów placówki.

Dzięki współpracy naszego Starosty Piotra Rećko z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych reprezentowanym przez dyrektora PFRON Grażynę Bogdańską oraz dyrektorem PCPR w Sokółce Alicją Rysiejko została zawarta umowę na autobus, z którego będzie korzystała społeczność ośrodka.

Radość dzieci z nowego środka transportu emanuje i można ją obserwować, w fotorelacji z uroczystości.

Galeria 

  Elżbieta Szomko