http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu

Usługa szkoleniowa w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli szkoły podstawowej w SOSW w Sokółce
w ramach projektu:
„Rozwijamy się,  zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Zapytanie ofertowe Nr1/2021

Zał. Nr 1 do zapytania ofertowego

Zał. Nr 2 do zapytania ofertowego

Zał. Nr 3 do zapytania ofertowego