http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1070/155486012_3813305112056882_5476727555432398917_o_t2.jpgW sobotÄ™ 27 lutego w Klubie „Senior+” miaÅ‚o miejsce otwarcie po raz drugi NIEZWYKŁEJ WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ „Oto My”, która swojÄ… inauguracjÄ™ miaÅ‚a w Specjalnym OÅ›rodku Szkolno-Wychowawczym w SokóÅ‚ce 3 grudnia z okazji MiÄ™dzynarodowego Dnia Osób NiepeÅ‚nosprawnych.

Pomysłodawczyniami, realizatorkami i autorkami zdjęć i wystawy są Marta Kawrygo-Leonowicz, Oliwia Burdyńska-Bilmin, Ewa Wińska, Grażyna Tymoszuk.

Na wystawie można również zobaczyć osiem zdjęć oprawionych w ramach przedstawiajÄ…cych portrety uczniów SOSW, autorstwa Agnieszki Sielewicz.

Wystawa objÄ™ta jest honorowym patronatem Starosty Sokólskiego Piotra Rećko. Wystawa w Klubie „Senior+” odbywa siÄ™ dziÄ™ki wspóÅ‚pracy dyrektor Elżbiety Szomko z dyrektorem Zbigniewem DÄ™bko.

GÅ‚ównymi bohaterami wystawy sÄ… uczniowie Specjalnego OÅ›rodka Szkolno- Wychowawczego w SokóÅ‚ce. Fotografie, które oprócz walorów estetycznych niosÄ… przesÅ‚anie emocjonalne, poprzez pryzmat odpowiedniej oprawy, scenerii i rekwizytu ukazujÄ… wyjÄ…tkowość i artyzm drzemiÄ…cy w uczniach. Dzieci i mÅ‚odzież podczas sesji mogÅ‚y odkrywać swoje możliwoÅ›ci, zdobywać doÅ›wiadczenia, sukcesy oraz realizować marzenia. W ich spojrzeniach i gestach można odkryć potencjaÅ‚, nie zawsze ujawniany na co dzieÅ„.

Wystawa Å‚amie stereotypy negatywnego postrzegania niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci, które wciąż sÄ… zakorzenione w spoÅ‚eczeÅ„stwie. Autorki wystawy, w wyjÄ…tkowy sposób chcÄ… pokazać, jak bogata jest osobowość, wdziÄ™k, niezwykÅ‚ość i życie osób niepeÅ‚nosprawnych intelektualnie.

Wystawa „Oto My” skÅ‚ada siÄ™ z 27 zdjęć formatu 50x70 i 50x80 wykonanych na pÅ‚ótnie oraz 8 zdjęć portretowych oprawionych w ramach.

NIEZWYKA WYSTAWA FOTOGRAFICZNA „Oto My” dostÄ™pna jest do 19 marca 2021r, od poniedziaÅ‚ku do piÄ…tku ,(z wyÅ‚Ä…czeniem czwartku), w godzinach 8.00 do 15.00 w Klubie "Senior +" w SokóÅ‚ce, przy ul. Lelewela 1C.

Serdeczne podziÄ™kowania StaroÅ›cie Sokólskiemu Piotrowi Rećko, dyrektorowi WydziaÅ‚u Promocji Zbigniewowi DÄ™bko, oraz pani Anecie Tumiel, pani Patrycji Zalewskiej i wszystkim obecnym mediom.

Zdjęcia z otwarcia wystawy

Film z otwarcia wystawy