http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1071/1_t2.jpgTradycyjnie jak co roku, w lutym poruszamy w naszej szkole tematykę bezpieczeństwa w Internecie. Jak informowaliśmy wcześniej 9 lutego 2021r. odbył się dzień Bezpiecznego Internetu, a w kolejnych tygodniach lutego przeprowadzone zostały warsztaty z wykorzystaniem materiałów multimedialnych. Warsztaty prowadzone były w klasach szkoły podstawowej, szkoły przysposabiającej do pracy oraz w szkole branżowej. Dzieci i młodzież utrwalały wiadomości na temat zasad zachowania się w Internecie, sposobów reagowania na sytuacje budzące niepokój oraz poznawały potencjalne zagrożenia w sieci.

Na zajęciach wykorzystano filmy edukacyjne, broszury oraz materiały multimedialne udostępnione w sieci na stronach safetrinternet.pl., cyfrowobezpieczni.pl., Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Udostępniliśmy też na naszej stronie internetowej i profilu Facebook cykl filmów dla rodziców ph. „Zostań znajomym swojego dziecka” przybliżających tematykę korzystania z komputera i Internetu.

Podczas tegorocznych działań szczególna uwagę uczniów kierowaliśmy na problem hejtu, braku tolerancji oraz złudne poczucie anonimowości. Wspólnie z uczniami zastanawialiśmy się, jaki wizerunek kreujemy my sami w sieci i jak jesteśmy odbierani przez innych. W klasach starszych tematyka dotyczyła przestrzegania praw autorskich, zawierania znajomości w sieci oraz zagrożeń wynikających z dostępu do niewłaściwych treści.

Kolejny Dzień Bezpiecznego Internetu za rok, ale my wiemy że o bezpieczeństwo i przestrzeganie zasad powinniśmy dbać na co dzień. Nie zapominajmy o tym!

Zdjęcia

Ewa Wińska, Grażyna Tymoszuk