http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dyrektor Specjalnego OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego ogÅ‚asza nabór uczniów
na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja odbywać się będzie drogą elektroniczną oraz osobiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciwko Covid-19

Nabór dotyczy:

- Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka,

- Przedszkola

- Szkoły Podstawowej

- Szkoły Branżowej I stopnia,

- Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Zasady rekrutacji oraz niezbÄ™dne dokumenty do pobrania w zakÅ‚adkach (Rekrutacja do szkóÅ‚, Rekrutacja do przedszkola) lub w sekretariacie szkoÅ‚y w godz. 8.00-15.00:

ul. Os. Zielone 1A

16-100 SokóÅ‚ka

Wypełnione dokumenty należy przynieść osobiście w godzinach pracy sekretariatu lub odesłać na adres: soswszkola@wp.pl

Wszelkie informacje związane z przyjęciem do szkoły można uzyskać pod
nr tel. 85 711 26 78.

Zapraszamy!