http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1073/img_20210309_171828_t2.jpgW dniu 9.03.2021 roku w ramach zajęć dodatkowych „Gry i zabawy rozwijające” dziewczynki z SOSW w Sokółce bawiły się papieroplastyką. Wykonały według własnego pomysłu stroje rycerza i księżniczki, które zaprezentowały koleżankom i kolegom z internatu naszego ośrodka. Prezentacja przebrania przed dziećmi i wychowawcami internatu sprawiła im wiele radości.
Zajęcia dodatkowe „Gry i zabawy rozwijające” odbywają się raz w miesiącu  we wtorek w godzinach 16.45-17.30 i mają na celu wzmacnianie poczucia własnej wartości, uruchamianie pozytywnych emocji, rozwój ruchowy w obrębie dużej i małej motoryki, poprawę koncentracji uwagi, ćwiczenie spostrzegawczości, rozwijanie wyobraźni i ekspresji ciała, budowanie zaufania we własne siły i możliwości, poznawanie swoich mocnych stron oraz odreagowanie napięć przez uczestników.

W formie gier i zabaw dzieci rozwijają swoją aktywność indywidualną oraz grupową. Taka organizacja zajęć umożliwia zabranie głosu każdemu uczestnikowi, ułatwia wzajemne poznanie, buduje klimat zaufania i otwartości. Efekt zaskoczenia, nowości, zabawowy charakter proponowanych zadań wzmaga zaangażowanie uczestników. Atmosfera życzliwości sprzyja aktywności dzieci, wzmaga efekt społecznego uczenia się.

Zdjęcia

Elżbieta Januszko-Szymaniuk