http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W naszej placówce w okresie od 15 lutego do dnia 30 kwietnia 2021 roku trwa ogólnopolska kampania informacyjna „Twój E-PIT” , której inicjatorem jest Ministerstwo Finansów we współpracy z Podlaską Krajową Administracją Skarbową. Kampania, której celem jest wsparcie podatników w wywiązywaniu się przez nich z obowiązków podatkowych (w szczególności w rozliczeniu dochodów za 2020 r.) drogą elektroniczną skierowana jest głównie do pracowników placówki oraz rodziców uczniów. W ramach podjętych działań umieszczono na terenie ośrodka plakaty informacyjne, przekazano ulotki oraz zamieszczono informację na stronie internetowej szkoły oraz na serwisie społecznościowym Facebook. Ponadto zamieszczono informację o możliwości przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami”.

koordynator akcji: Marta Januszkiewicz