\https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1077/1616272462079_1_copy.jpgW miesiącu marcu w SOSW odbył się szkolny konkurs plastyczny ph.: „Portret Pani Wiosny”. Konkurs adresowany był do wszystkich uczniów placówki. Głównym celem konkursu było: kształtowanie wyobraźni plastycznej, inspirowanie wiosenną tematyką, rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne w różnych materiałach, technikach i formach oraz popularyzowanie wiedzy o wiosennych barwach. Dnia 18.03. 2021r. spośród 23 prac konkursowych, wykonanych w większości techniką pasteli olejnych z elementami przestrzennymi, komisja w składzie:  p. Bożena Recko i p. Z. Muszyński wyłoniła zwycięzców konkursu, którzy wykonali najciekawsze prace. Oto oni:

I miejsce – Agnieszka M., kl. I BSI, praca wykonana pod kierunkiem p. B. Boguszewskiej

II miejsce – Justyna K., kl. VII SPU, praca wykonana pod kierunkiem p. B. Żółtko

III miejsce – Dawid F., kl. VIB SPU, praca wykonana pod kierunkiem p. E. Wińskiej

Wyróżnienie – Joanna K., kl. III PdP, praca wykonana pod kierunkiem p. M. Słyż

Uczestnicy w sposób pomysłowy i oryginalny ukazali piękno nadchodzącej pory roku, jaką jest wiosna. Wręczenie nagród miało miejsce dn. 19.03.2021rpodczas apelu szkolnego.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

GALERIA 

Organizatorzy konkursu:

Beata Żółtko, Marta Januszkiewicz