http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obrazy newsów: sosw_sprztanie_wiata.jpg„Zostawcie nam czysty kawalek świata,

 zostawcie nam strumyka czysty bieg.

Zostawcie nam lasy, ogrody w kwiatach,

czyste powietrze, zimą czysty śnieg…”.

M. Grechuta

16.09.2011r. w godzinach 10.00 - 11.30 uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce wzięli udział w akcji „Sprzątanie świata – Polska 2011” pod hasłem: „LASY TO ŻYCIE – CHROŃMY JE!”. Celem przedsięwzięcia było budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej poprzez zachęcanie do dbania o czystość naturalnego środowiska. Dzieci wyposażone w worki i rękawice, wraz z opiekunami wyruszyły na sprzątanie. Po wysprzątaniu terenu przylegającego do budynku naszej szkoły oraz najbliższej okolicy został ogłoszony konkurs plastyczny pt.: „Segregacja – ekologiczna rewelacja”, którego przedmiot stanowiło wykonanie figury przestrzennej przy wykorzystaniu odpadów selektywnych.

Organizatorami akcji były panie: Urszula Drewniak i Anna Gałka przy współpracy nauczycieli sprawujących opiekę nad uczniami w powyżej wymienionych godzinach lekcyjnych.