http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obrazy newsów: sosw_sprztanie_wiata.jpg„Zostawcie nam czysty kawalek Å›wiata,

 zostawcie nam strumyka czysty bieg.

Zostawcie nam lasy, ogrody w kwiatach,

czyste powietrze, zimÄ… czysty Å›nieg…”.

M. Grechuta

16.09.2011r. w godzinach 10.00 - 11.30 uczniowie Specjalnego OÅ›rodka Szkolno - Wychowawczego w SokóÅ‚ce wziÄ™li udziaÅ‚ w akcji „SprzÄ…tanie Å›wiata – Polska 2011” pod hasÅ‚em: „LASY TO Å»YCIE – CHROŃMY JE!”. Celem przedsiÄ™wziÄ™cia byÅ‚o budzenie i wzmacnianie Å›wiadomoÅ›ci ekologicznej poprzez zachÄ™canie do dbania o czystość naturalnego Å›rodowiska. Dzieci wyposażone w worki i rÄ™kawice, wraz z opiekunami wyruszyÅ‚y na sprzÄ…tanie. Po wysprzÄ…taniu terenu przylegajÄ…cego do budynku naszej szkoÅ‚y oraz najbliższej okolicy zostaÅ‚ ogÅ‚oszony konkurs plastyczny pt.: „Segregacja – ekologiczna rewelacja”, którego przedmiot stanowiÅ‚o wykonanie figury przestrzennej przy wykorzystaniu odpadów selektywnych.

Organizatorami akcji byÅ‚y panie: Urszula Drewniak i Anna GaÅ‚ka przy wspóÅ‚pracy nauczycieli sprawujÄ…cych opiekÄ™ nad uczniami w powyżej wymienionych godzinach lekcyjnych.