http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obrazy: kredki.jpeg

21.12.2012r. o godz. 9.00 zostaÅ‚ zorganizowany apel caÅ‚ej spoÅ‚ecznoÅ›ci szkolnej. Celem apelu byÅ‚o wrÄ™czenie nagród laureatom Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego ph. „…dać dziecku caÅ‚e powietrze, sÅ‚oÅ„ce, caÅ‚Ä… życzliwość jaka mu siÄ™ należy, niezależnie od zasÅ‚ug czy win, zalet czy przywar” – Janusz Korczak.

Nagrodzono laureatów, którzy prace na konkurs wykonali pod kierunkiem naszych nauczycieli. RozstrzygniÄ™cie etapu wojewódzkiego konkursu miaÅ‚o miejsce w dn. 12.XII.2012 r. w MÅ‚odzieżowym Domu Kultury w BiaÅ‚ymstoku.  

 Nagroda w kategorii 12-14 lat

  • A. Åšwietlicki - praca wykonana pod kier. p. B. Tur

 Wyróżnienia:

  • Anna Czarnomysa - praca pod kier. p. A. Ambrożko
  • Ewa KasiaÅ„czuk - praca pod kier. p. B. Tur
  • M. Stankiewicz - praca pod kier. p.  E. Szomko
  • K. Drapczuk - praca pod kier. p. E. Szomko
  • J. Jackiewicz - praca pod kier. p. E. Szomko, p. A. Ambrożko

ZwyciÄ™zcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i osiÄ…gnięć plastycznych.

Ponadto wrÄ™czono nagrody laureatom III Edycji MiÄ™dzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Wkrótce ÅšwiÄ™ta”, którego organizatorem byÅ‚ ZSO w SokóÅ‚ce.

I miejsce – MaÅ‚gorzata Wysocka

II miejsce – JarosÅ‚aw Stankiewicz

III miejsce – Natalia Krysiuk

Wyróżnienia: Marcin Stankiewicz, Kamila i Magda Harasim, PaweÅ‚ Panasiuk, Kamil Bierko, Renata Furman, Robert BietkaÅ‚, Sylwia Gilewska.

Prace na konkurs uczniowie wykonali pod kierunkiem nauczycielki p. Elżbiety Szomko. ZachÄ™cono spoÅ‚eczność oÅ›rodka do podejmowania nowych wyzwaÅ„ plastycznych. Gratulujemy wszystkim laureatom!

http://www.soswsokolka.pl/images/news/dsc08231.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/dsc08233.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/news/image.jpg