http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/20210326_083054_kopia.jpgZ głębi serca wyrażamy wdzięczność Radnym Województwa Podlaskiego Pani Wiesławie Burnos oraz Pawłowi Wnukowskiemu za życzliwy gest i wsparcie w postaci piłek dla uczniów naszego Ośrodka.

Dzięki Waszej pomocy będziemy mogli sięgać coraz wyżej. Nasi uczniowie będą mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w lekcjach wychowania fizycznego i zajęciach organizowanych przez UKS SOKOLIKI SOSW działających w naszym Ośrodku.

Dziękujemy za okazane serce oraz pomoc, dzięki której możemy rozwijać sprawność ruchową naszych uczniów, zwiększać ich aktywność. Jest to przecież niezbędny warunek do prawidłowego rozwoju każdego dziecka.