http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/20210326_083054_kopia.jpgZ gÅ‚Ä™bi serca wyrażamy wdziÄ™czność Radnym Województwa Podlaskiego Pani WiesÅ‚awie Burnos oraz PawÅ‚owi Wnukowskiemu za życzliwy gest i wsparcie w postaci piÅ‚ek dla uczniów naszego OÅ›rodka.

Dzięki Waszej pomocy będziemy mogli sięgać coraz wyżej. Nasi uczniowie będą mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w lekcjach wychowania fizycznego i zajęciach organizowanych przez UKS SOKOLIKI SOSW działających w naszym Ośrodku.

DziÄ™kujemy za okazane serce oraz pomoc, dziÄ™ki której możemy rozwijać sprawność ruchowÄ… naszych uczniów, zwiÄ™kszać ich aktywność. Jest to przecież niezbÄ™dny warunek do prawidÅ‚owego rozwoju każdego dziecka.