http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1078/6_copy.jpgDnia 22 marca w SOSW obchodzono Åšwiatowy DzieÅ„ ZespoÅ‚u Downa. Ten dzieÅ„ma celu zwiÄ™kszenie Å›wiadomoÅ›ci spoÅ‚ecznej dotyczÄ…cej zespoÅ‚u Downa, likwidowanie barier i uprzedzeÅ„, a także propagowanie praw ludzi z tym zespoÅ‚em oraz integracja z nimi i peÅ‚na akceptacja. Dla wyrażenia solidarnoÅ›ci spoÅ‚eczność ubraÅ‚a kolorowe skarpetki nie do pary, nawiÄ…zujÄ…c do trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów, powodujÄ…cego wystÄ™powanie tej wady genetycznej.

RozstrzygniÄ™to też konkurs na „KolorowÄ… skarpetkÄ™”. Wszystkie klasy i uczestnicy zostali nagrodzeni. Prace sÄ… super, można je podziwiać na szkolnym korytarzu! Gratulujemy i dziÄ™kujemy Paniom za wÅ‚Ä…czenie siÄ™ do akcji i przygotowanie uczniów do konkursu!

Galeria

                                                                                                     Organizatorki:

                                                               Oliwia BurdyÅ„ska-Bilmin,Marta Kawrygo-Leonowicz, Grażyna Tymoszuk