http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Alleluja bijÄ… dzwony! Alleluja echo gÅ‚osi!

Chrystus bowiem ZmartwychwstaÅ‚y W serca nasze pokój wnosi!”

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1080/2_copy.jpg30.03.2021 r. w naszym OÅ›rodku tradycyjnie jak co roku, odbyÅ‚o siÄ™ Spotkanie Wielkanocne, przygotowane przez wychowawców internatu, pod przewodnictwem p. kierownik B. Tur, na które przybyÅ‚ Wicestarosta Sokólski- p. Jerzy BiaÅ‚omyzy wraz z fotoreporterami. Uroczystość odbyÅ‚a siÄ™ z zachowaniem obowiÄ…zujÄ…cego reżimu sanitarnego. Celem spotkania byÅ‚o wspólne kultywowanie tradycji polskich zwiÄ…zanych z obchodami najstarszego i najważniejszego ze wszystkich Å›wiÄ…t chrzeÅ›cijaÅ„skich – ÅšwiÄ™ta Wielkiej Nocy.
Spotkanie rozpoczęło siÄ™ od obejrzenia „Misterium MÄ™ki PaÅ„skiej” w wykonaniu naszych wychowanków, którzy w formie teatru cieni w niezwykÅ‚y sposób przedstawili zebranym fakty z ostatnich godzin z życia Chrystusa i jego Zmartwychwstanie, które wprawiÅ‚o wszystkich w stan refleksji i zadumy.

Kolejnym punktem uroczystości było obejrzenie prezentacji multimedialnej poświęconej tradycjom i obyczajom związanym ze Świętami Wielkiej Nocy.

Wreszcie przyszła kolej na świąteczne życzenia dla wszystkich oraz klasowe spotkania przy stole zastawionym wielkanocnymi przysmakami oraz symboliczne dzielenie się jajkiem.
Nie zabrakÅ‚o również miÅ‚ej rozrywki dla wszystkich uczestników w formie wielkanocnych konkursów, w których wszyscy chÄ™tni i odważni mogli spróbować swych siÅ‚ i popisać siÄ™ zrÄ™cznoÅ›ciÄ… np. w rozkÅ‚adaniu jajek w gniazdach, ozdabianiu, palm i pisanek czy zbieraniu jajek do koszyka. Dla miÅ‚oÅ›ników rozrywek umysÅ‚owych byÅ‚y zagadki i quiz o tematyce wielkanocnej. Wszyscy uczestnicy zostali hojnie nagrodzeni sÅ‚odkÄ… niespodziankÄ….

Na zakoÅ„czenie spotkania wszyscy wychowankowie otrzymali od Wielkanocnego ZajÄ…czka Å›wiÄ…teczne sÅ‚odycze. Wspólne Å›wiÄ™towanie dobiegÅ‚o koÅ„ca, kolejna Wielkanoc za rok!

                                                                                                                         WesoÅ‚ych ÅšwiÄ…t!

 

„Jaj przepiÄ™knie malowanych ÅšwiÄ…t wesoÅ‚ych, rozeÅ›mianych.

W poniedziaÅ‚ek kubeÅ‚ wody Szczęścia, zdrowia oraz zgody!

WesoÅ‚ego Alleluja!”

Galeria  

Beata Boguszewska, MaÅ‚gorzata HoÅ‚ownia-Iwanow