http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1088/img_20210317_131637_1_burst002_copy.jpgW okresie od października do końca marca w naszej szkole działała drużyna SuperKoderów. W skład drużyny weszło 10 uczniów z klasy 3-7 SPU oraz 6-7 SPU. Zajęcia z programu włączone były w plan pracy zajęć  rozwijających kreatywność prowadzonych  przez koordyntaora i nauczyciela wspomagającego.                                                            W maju 2020r , w okresie pandemii Covid 19, ze zgromadzonych nagrań oraz  zdjęć z zajęć związanych z robotyką, programowaniem, kodowaniem koordynatorka „wyprodukowała” film zgodnie z wytycznymi regulaminu rekrutacji. Film, który trwał ok. 40 sekund pokazał że uczniowie SOSW „trochę  ogarniają te programowanie” a przynajmniej podejmuję ku temu owocne próby. Po kilku tygodniach jury z Fundacji Orange stwierdziło ze nasz film jest  „woow” i  warty jest przyznania dotacji w kwocie 2500 zł  na zakupy: 3 Ozobotów, 1 kompletu: mat do pracy stolikowej oraz mat podłogowych do zajęć, krążków kompetencji kluczowych 2 zestawy  oraz zestawu puzzli drewnianych do Ozobota , abyśmy mogli dalej rozwijać swoje umiejętności programistyczne. Tym samym  SOSW jako jeden z 280 szkół w całęj Polsce przystąpił do realizacji super przygody z SuperKoderami Fundacji Orange w roku szkolnym 2020/2021….

       We wniosku rekrutacyjnym „postawiliśmy na Polskę”, gdyż taka tematyka jest  najbliższa naszym uczniom. Jej uniwersalność i przydatność doskonale wpisuje się w  podstawę programową . Ścieżka „Młodzi Patrioci” wkroczyła do realizacji w naszej szkole .  

    Zajęcia w ramach tej ścieżki przyczyniły się do poznawania tego co jest z Polską związane. W trakcie przeprowadzonych 16  zajęć dostosowanych do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.       Uczniowie w cotygodniowych spotkaniach poznawali Polskę. Treści które poruszane były na zajęciach dotyczyły pracy z mapą, położenia geograficznego Polski, Sąsiadów Polski oraz ich flag. Uczestnicy zajęć przypomnieli sobie polskie symbole narodowe oraz główne rzeki . Przypomnieli sobie również legendy polskie, dawne stolice  Polski .

   Głównymi celami zajęć było rozwijanie, przez działanie, wiedzy i kompetencji ucznia jako Patrioty: rozwijanie umiejętności posługiwania się mapą, określania kierunków świata, znajomość flag  i nazw sąsiadów Polski, utrwalenie wiedzy z zakresu symboli narodowych,   rozwijania wiedzy o rzekach i legendach polskich oraz podwyższenie kompetencji uczniów związanych z umiejętnością programowania Ozobotów, posługiwania się komputerem:  wyszukiwania prostych informacji w sieci i przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny cyfrowej w sieci. Przyrost umiejętności potrzebnych w życiu codziennym, logicznego myślenia, szyfrowania, kodowania , dokonywania operacji myślowych.

    Na „superkoderskich” zajęciach uczniowie rozwiązywali zadania o różnej trudności i o różnych typach: wykreślanki, szyfrowanki, dyktanda graficzne, kolorowanki wg wzoru, wykorzystywali kubeczki i matę do kodowania do układania flag. Legendy polskie poznawali poprzez rysowanie przygód bohaterów. Ciekawym punktem w czasie realizacji ścieżki „Młodzi Patrioci” była praca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, filmów oraz  aplikacji Learning Apps, Schratch Junior, YouTube, Toytheater, kody Qr, Jigsaw puzzle. SuperKoderzy, zamienili Ozobota w turystę ,który „zwiedzał” zabytki stolic Polski: Warszawy, Krakowa i Gniezna doskonaląc swoje umiejętności programistyczne.  

W czasie  ostatnich  zajęć ewaluacyjnych  uczniowie rysowali to co zapamiętali  z zajęć oraz pisali nazwy tych rzeczy w aplikacji Mentimeter  tworząc z nich chmurę wyrazową. 

Realizacja przygody zwanej „Super Koderzy” na zawsze pozostanie w  głowach i sercach uczestników, jako przykład łączący zabawę i zdobywanie wiedzy. Wiedza zdobyta w ten sposób będzie dla nich doskonałym przykładem iż mimo ograniczonej sprawności mogą rozwijać kompetencje przyszłości takie jak programowanie myślenie komputacyjne oraz kreatywność.

Dziękujemy:

-Fundacji Orange za:                                                                                                           

pozytywne  rozpatrzenie naszego wniosku w procesie rekrutacji.                                        za wspaniałe Ozoboty i maty do kodowania , krążki do rozwijania kompetencji kluczowych puzzle, które zostają z nami,  powiększą  naszą bazę do zajęć z programowania. 

za wspaniałe gażdżety: koszulki, długopisy, smycze, notesy ,które przypominają nam o super przygodzie z Super Koderami.  

- Panu Starości Piotrowi Rećko i zarządowi Powiatu  za pełnomocnictwo.

 -Pani Dyrektor Elżbiecie Szomko  za motywację, doping, wsparcie  i dobre słowo.

- wszystkim tym ,którzy trzymali kciuki za nasz sukces  

- naszym SuperKoderom i SuperKoderkom za wysiłek, sumienną  pracę włożoną w opanowanie materiału ,za nasz wspólny sukces

-Pani Marcie Januszkiewicz za entuzjazm, zaangażowanie oraz wspólne prowadzenie „super koderskich” zajęć

Galeria

Koordynatorka:   Zuzanna Szarkowska-Czeczko