http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo1.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1089/182723894_2836586169989543_8243315438152411161_n_copy.jpgW Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce trwa projekt pn „ Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK”. Projekt został dofinansowany ze środków EFS w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-2020 z zakresu Typu projektu Nr 5 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Organizacją logistyczną szkolenia, jak zwykle na najwyższym poziomie, zajął się Sokólski Zakład Doskonalenia Zawodowego                                                                                                                                                          W trakcie realizacji projektu  odbyły się zajęcia z różnych  dziedzin dla uczniów .Swoją cześć szkoleniową mieli również nauczyciele. Pierwsze szkolenie dotyczyło wykorzystania narzędzi TIK  w pracy nauczyciela. Szkolenie  poprowadził pan Adam Mocarski. Pan Adam pokazał  nauczycielom naszej szkoły  narzędzia TIK przydatne w edukacji. Pierwszego dnia przypomnieliśmy sobie obsługę  programu Open Sancore wykorzystywanego w obsłudze tablicy interaktywnej. Drugiego dnia prowadzący  przedstawił aplikacje wzbogacające warsztat pracy nauczyciela: Learning Apps, Quizlet, prosty program Photo Scape do obróbki zdjęć, łatwe i efektywne narzędzia wykorzystywane w procesie gamifikacji i grywalizacji do tworzenia kół fortuny i gier np Milionerzy, różne rodzaje kodów Qr, Trimino, kilka generatorów do tworzenia fiszek językowych, gier typu bingo, plansz do gier. W kilku treściwych zdaniach poznaliśmy zalety i obsługę  pakietu narzędzi Google do tworzenie np. testów sprawdzających wiedzę.                                                                                        Dwa wieczory  wspólnej przygody z narzędziami TiK pod przywództwem pana Adama  minęły szybko a na pulpitach komputerów  naszych nauczycieli  pojawił się nowy folder wypełniony po brzegi linkami do nowych aplikacji i generatorów  a w głowach „belfrów z SOSW, zapaliła się kolejna lampka” z pomysłami na wykorzystanie nowo poznanych aplikacji. Zdobyte i przepracowane na szkoleniu wiadomości  na pewno zostaną wykorzystane przez nauczycieli na prowadzonych przez nich lekcjach. Szkolenie przyczyni się do wzrostu atrakcyjności prowadzonych zajęć a test końcowy przeprowadzony z wykorzystaniem aplikacji Kahoot wypadł bardzo pomyślnie, co wróży barwną przyszłość z narzędziami TiK w SOSW w Sokółce.   

Galeria

 Zuzanna Szarkowska-Czeczko