http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1092/179886677_280563720280386_2499977217353790874_n_copy.jpgNarodowe Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest świętem państwowym. W Polsce obchodzone jest corocznie dnia 3 maja dla upamiętnienia uchwalonej w 1791 roku ustawy regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W naszej szkole,  kształtując postawy patriotyczne przystąpiliśmy do obchodów tego jakże, podniosłego święta. Została wykonana gazetka tematyczna odnośnie majowych świąt, chorągiewki, biało – czerwone polskie flagi. Ponadto rozdano uczniom karty pracy o tematyce patriotycznej oraz zapoznano z materiałami edukacyjnymi zamieszczonymi w prezentacji multimedialnej oraz w ćwiczeniach interaktywnych. 

 Galeria                     

          Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie działań – p. M. Januszkiewicz, p. M. Mróz.