http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo1.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1094/183891074_305364054419373_3231161930745753285_n_copy.jpgW  bieżącym roku szkolnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym realizowany jest projekt  pn. „Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK” współfinansowany przez Unię  Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. To kolejny projekt, który jest  realizowany w Ośrodku dzięki zaangażowaniu i przy ogromnym wsparciu pani  dyrektor – Elżbiety  Szomko oraz  Starosty Sokólskiego – Piotra Rećko.  W ramach projektu odbywały się między innymi zajęcia dodatkowe z matematyki.  Głównym celem zajęć było zachęcanie  uczniów do wykorzystywania nowoczesnych narzędzi technologii  informacyjno- komunikacyjnej w procesie kształcenia,  popularyzacja i ukazanie użyteczności oraz możliwości wykorzystywania nowoczesnych narzędzi TIK w nauce matematyki, a także  rozwijanie logicznego myślenia,   pogłębianie  wiedzy z matematyki,    rozwijanie pasji,  zainteresowań i uzdolnień  matematycznych, pomoc  w polubieniu,  poznaniu  i zrozumieniu   matematyki oraz rozbudzanie motywacji do tej nauki. Projekt obejmował 36 uczniów szkoły podstawowej specjalnej  tj. dzieci wymagających specjalnego oddziaływania ze względu na szczególne potrzeby edukacyjne wynikające z różnych dysfunkcji.  Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, aby osiągnąć sukces edukacyjny, zazwyczaj potrzebują zwiększonego wsparcia oraz zastosowania różnorodnych form i metod pracy. Jednym ze środków służących zapewnieniu im wysokiej jakości edukacji są technologie informacyjno-komunikacyjne, które otwierają nowe możliwości także w pracy dydaktycznej nauczyciela. Narzędzia TIK w wielu sytuacjach ułatwiają komunikację, pełnią istotną rolę w indywidualizacji nauczania, ułatwiają odbiór i przyswajanie różnych treści z podstawy programowej, są dużym wsparciem w nauce,. Dzięki wykorzystaniu narzędzi cyfrowych i ich funkcjonalności ułatwiającej wyszukiwanie i przetwarzanie informacji umożliwia się uczniom dostęp do szerszej wiedzy i osiąganie sukcesu.  Komputer lub tablet mogą być narzędziami służącymi skutecznemu motywowaniu uczniów, którzy cierpią na zaburzenia poznawcze. Z pomocą tych narzędzi może być wspierany proces uczenia się, w szczególności nabywanie przez uczniów podstawowych umiejętności, ale także zwiększanie motywacji do pracy oraz poczucia własnej wartości.  Nie są one tylko ozdobnikiem lekcji, lecz pomagają  uczniowi uczyć się, zwiększać jego efektywność tej nauki oraz wspierać jego rozwój.  Korzystając z dostępnych programów   w nauczaniu i uczeniu się uczniów ze specjalnymi potrzebami  dzieci mogą doskonalić koordynację wzrokowo-ruchową, dokładność, spostrzegawczość i koncentrację uwagi. Nowoczesne technologie sprzyjają zatem lepszemu rozwojowi ich potencjału edukacyjnego oraz pokonywaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności. Szczególnie przydatna jest  do rozwijania wyobraźni przestrzennej, elektroniczny cyrkiel, linijka i kątomierz pozwalają w łatwy sposób kreślić linie, mierzyć i wyznaczać kąty czy rysować koła. Tablica świetnie sprawdza się np. do przedstawiania własności figur przestrzennych.  Korzystanie z platform edukacyjnych  pozwala na oglądanie prezentacji, filmów,  wykonywanie wielu ciekawych ćwiczeń on-line, uczestniczenie  w grach i testach  edukacyjnych.  Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach,  pracując w niewielkich grupach wykonywali różnorodne ćwiczenia wpływające na  poprawę  efektywności uczenia się. Dzięki udziałowi w projekcie   otrzymali duże wsparcie w  procesie  uczenia się, równocześnie kształcone były  umiejętności odpowiedzialnego korzystania  z Internetu,  samodzielnego myślenia i działania w zespole, kształtowanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, popularyzacja i ukazanie użyteczności oraz możliwości wykorzystywania nowoczesnych narzędzi TIK w nauce. 

 Galeria                                                                                                                                                         Lila Zajkowska