https://www.soswsokolka.pl/images/logo1.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1095/183312170_319408839564998_7204944043102850456_n_copy.jpgW tańcu odkrywamy samego siebie, w tańcu nie ma miejsca na nudę. O prawdziwości tych myśli mogło się przekonać 36 uczestników zajęć tanecznych prowadzonych od września 2020 r. do marca 2021 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce. Było to możliwe dzięki projektowi pn „ Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK”. Projekt został dofinansowany ze środków EFS w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-2020 z zakresu Typu projektu Nr 5 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.Młodzi tancerze podzieleni na 6 grup, pod okiem instruktora- p. Doroty Kozaczyńskiej mieli możliwość do spontanicznej- odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej, uczyli sięharmonijnego współżycia w grupie, podporządkowania się umownym przepisom, rozwijalipostawy twórcze, koordynację i sprawność ruchową.Wrażliwości muzycznej i estetycznej, wyczucia rytmu, nabywalipodczas zabaw muzycznych, naśladowczych, inscenizowanych. Uczestnicy bawili się ruchem i rytmem podczas zabaw ze śpiewem. Każde zajęcia wprowadzały uczestników w inny, muzyczny świat. Tancerzezapoznali się z tańcami opartymi na kroku polkowym. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia, podczas których wprowadzono krok i figury taneczne polskich tańców narodowych: krakowiaka i poloneza. Nie zabrakło też muzykiim najbliższej- disco dance. Poznane na spotkaniach kroki bazowe aerobicu, chętnie wykorzystywane były podczas spontanicznych zabaw przy muzyce. Na możliwość zaprezentowania nabytych umiejętności tanecznych, długo nie trzeba było czekać. Chętni do występów przed publicznością,wystąpili w Szkolnym Konkursie Piosenki i Tańca i XI KonkursieBaw się i tańcz w Bielsku Podlaskim.Zajęcia taneczne przyniosły efekty w postaci poprawy ogólnej sprawności ruchowej, usprawnienia całego ciała, a wszystko to dzięki wsparciu, zaangażowaniu i życzliwościp. Dyrektor SOSW –Elżbiety Szomko i p Starosty  sokólskiego- Piotra Rećko. Serdeczne podziękowania od całej  społeczności ośro

Galeria 

                          Dorota Kozaczyńska