http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1100/1621399580032_copy.jpgRozstrzygnięcie szkolnego etapu ogólnopolskiego konkursu plastycznego
ph. „Piękna nasza Polska cała” zorganizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim oraz „Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym
Wsparcia

      W  SOSW odbył się szkolny etap ogólnopolskiego konkursu plastycznego ph. „Piękna nasza Polska cała”, który przeznaczony był dla uczniów klas I-III, IV-VI, VII-VIII oraz dla szkół specjalnych. Głównym celem konkursu było:

  • wzbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży bogactwem polskiej przyrody, światem roślin, zwierząt, pięknem krajobrazów, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata;
  • inspirowanie do ciągłego pogłębiania wiedzy i wartości wypływających z nauczania
    Jana Pawła II;
  • prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej.

Dnia 12.05.2021r. spośród 10 prac konkursowych, wykonanych techniką pasteli olejnych, komisja
w składzie: p. U. Drewniak, p. M. Mróz wyłoniła zwycięzców konkursu, którzy wykonali najciekawsze prace. Oto oni:

I miejsce – Natalia K., kl. V SPL pod kierunkiem p. E. Szomko

II miejsce – Jakub M., kl. I SPL pod kierunkiem p. E .Szomko

III miejsce – Dawid F., kl. VI SPU pod kierunkiem p. S .Szomko

Wyróżnienie – Kacper M., kl. VI SPU pod kierunkiem p. M. Januszkiewicz

Uczestnicy w sposób pomysłowy i oryginalny ukazali piękno krajobrazu naszego kraju. Nagrodzone prace plastyczne wezmą udział w dalszym etapie konkursu. Wręczenie nagród nastąpiło dn. 14.05.2021 o godz. 10.30 podczas apelu szkolnego. Gratulacje!!

Galeria

Organizator konkursu na etapie szkolnym: Marta Januszkiewicz