http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1101/187824961_356712685875756_3176479269386726426_n_2.jpg18 maja 2021r. w SOSW w Sokółce odbył się po raz ósmy Szkolny Turniej Wiedzy Gastronomicznej. Zorganizowany został przez p. Bożenę Mróz - nauczyciela przedmiotów zawodowych gastronomicznych. W Turnieju wzięli udział uczniowie najstarsi ze Szkoły Podstawowej, Szkoły Przysposabiającej do Pracy i Branżowej Szkoły I Stopnia. Razem 17 uczniów.

Miejscem przeprowadzenia turnieju była pracownia gastronomiczna, w której uczniowie z Branżowej Szkoły mieli przypisane stałe stanowiska, zaś uczestnicy z innych szkół – byli indywidualnie zapraszani do sali. Uczniowie ze szkoły branżowej byli zarazem uczestnikami i obserwatorami turnieju. Takie rozwiązanie organizacyjne było niezbędne w dobie pandemii zgodne z zasadą niegromadzenia się w większe skupiska i ograniczenia przemieszczania się. Tematyka konkursu gastronomicznego była różnorodna.

Uczestnicy sprawdzili się ze znajomości restauratorów, szefów kuchni, surowców, sprzętu i urządzeń do wykonania potrawy, ziół i przypraw, metod obróbki cieplnej stosowanych w gastronomii, typowych potraw, bhp podczas pracy w gastronomii. Podczas rywalizacji indywidualnej i losowania pytań uczniowie odpowiadali na pytania, bądź wybierali odpowiedź z kilku proponowanych. Posiłkowali się również obrazami, ilustracjami wyświetlanymi na monitorze komputera i telewizora. Organoleptycznie za pomocą zmysłów  rozpoznawali przyprawy i zioła. Punktacja zapisywana była na arkuszu zbiorczym w widocznym dla wszystkim miejscu przez uczennicę klasy I - Agnieszkę M. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi uczestnik turnieju otrzymał 1 pkt. W przypadku złej odpowiedzi prowadzący podawał poprawną. Podsumowanie dokonał organizator turnieju wraz z uczennicą kl. I  - Agnieszką Muciuś i przewodniczącą klasy – Wiktorią Smarżewską w obecności klasy BSI. Wygrał ten uczestnik, który uzbierał największą liczbę punktów. Wyniki turnieju zostały przedstawione na tablicy informacyjnej dla całej społeczności Ośrodka.  Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów. Po dwóch godzinach zmagań wyłoniono zwycięzców.
I miejsce:

1. Jurczenia Karol  (Szkoła Branżowa)                                                                              2. Smarżewska Wiktoria (Szkoła Branżowa)
II miejsce:                                                                                                                      1. Muciuś Agnieszka (Szkoła Branżowa)                                                                            2. Kuśmirak Łukasz (Szkoła Branżowa)                                                                              3.Górski Paweł Dominik (Szkoła Branżowa)                                                                      4.Muciuś Mirosław (Szkoła Podstawowa)                                                                          5. Kopczyński Jakub (Szkoła Podstawowa)                                                                        6. Gilewska Sylwia (Szkoła PdP)                                                                                     7. Krysztopowicz Jan (Szkoła PdP)
III miejsce:                                                                                                                   1. Gilewski Mateusz (Szkoła Branżowa)                                                                         2.Kuklicz Justyna (Szkoła Branżowa)                                                                                 3. Tur Patrycja (Szkoła Branżowa)                                                                                     4. Lech Luiza (Szkoła Podstawowa)
IV miejsce:                                                                                                                   1. Kurowicka Zuzanna (Szkoła Podstawowa)                                                                   2. Gilewski Dawid (Szkoła Podstawowa)                                                                         3. Szamreta Wiktoria (Szkoła PdP)                                                                                  4.Matuszewska Ewa (Szkoła PdP) 

Serdecznie gratuluję zwycięzcom !!!                                                                        Wszystkim uczestnikom turnieju rozdane zostały dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci książek kucharskich, kalendarzy, drobnych akcesoriów kuchennych, przypraw i deserów.  Sponsorzy nagród to: księgarnia „A kuku” w Sokółce oraz organizator konkursu – Bożena Mróz. Pula nagród opiewała na łączną kwotę 348 zł. Dziękujemy. Na IX edycję zapraszamy za rok. Zapraszamy do galerii zdjęć.     

Galeria 

                                                                      nauczyciel - Bożena Mróz