https://www.soswsokolka.pl/images/logo1.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1104/191744840_516326192717325_6609062049948016764_n_copy.jpg

 

 

W dniu 22.05.2021r. grupa 12 nauczycieli SOSW w Sokółce uczestniczyła w szkoleniu w zakresie obsługi i wykorzystanie programu MÓWik w terapii i życiu codziennym osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymw ramach projektu  pn. „Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK” współfinansowanego ze środków EFS w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-2020 z zakresu Typu projektu Nr 5 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Dzięki szkoleniu nauczyciele uporządkowali i pogłębili swoją wiedzę na temat rozwoju komunikacji dzieci i dorosłych z poważnymi problemami w komunikowaniu się, poznali możliwości wykorzystania tabletów w terapii i życiu codziennym osób niepełnosprawnych, poznali sposoby doboru słownictwa w zależności od wieku, płci, poziomu poznawczego i komunikacyjnego ucznia, zapoznali się z pragmatyczno-gramatycznym modelem pomocy do porozumiewania, praktycznie przećwiczyli zdobyte umiejętności w trakcie tworzenie tablic komunikacyjnych na tabletachna bazie programu MÓWik dla użytkowników komunikacji AAC na różnych poziomach rozwoju językowego, poznali możliwości techniczne programu pozwalające dostosować go do potrzeb indywidualnych ucznia, poznali sposoby wspierania rozwoju mowy i języka za pomocą obrazowania języka, nauczyli się dobierać odpowiedni poziom tablic dynamicznych MÓWik do możliwości i potrzeb użytkowników.Wiadomości zdobyte na tym szkoleniu nauczyciele SOSW będą wykorzystywać w swojej codziennej pracy pedagogicznejdo wspierania komunikacji osób mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się.Szkolenie zostało zrealizowane przez ZDZ w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce.

Galeria    

                                                                              Opracowała: Katarzyna Zalewska