http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1103/5p_copy.jpgRozpoczęły się długo oczekiwane zmiany wokół Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego na Osiedlu Zielonym w Sokółce. Już jesienią ubiegłego roku powstały przy budynku Ośrodka i Zespołu Szkół Zawodowych kolorowe, nowoczesne place zabaw, dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Jest tu między innymi huśtawka, na której może się zmieścić dziecko na wózku, zjeżdżalnie, mini-trampoliny itp. Dużym zainteresowaniem cieszy się kącik rekreacyjny, na którym umieszczono sprzęt do ćwiczeń siłowych czy do gier umysłowych, np.: stolik szachowy.        Dzieci i młodzież Ośrodka  często i chętnie korzystają z tych atrakcji. Rozpoczęły się już też prace przygotowujące do powstania nowoczesnego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych. Kompleks będzie zawierał między innymi boisko lekkoatletyczne i wielofunkcyjne, bieżnię lekkoatletyczną, siłownię zewnętrzną.                                            Planowana jest również budowa ciągów komunikacyjnych, nowe oświetlenie, nowe ławki, kosze oraz trawniki wokół szkół, z którego również będziemy chętnie korzystać. Przed budynkiem Ośrodka trwają  już prace przy budowie ogromnego parkingu. Ułatwi on przemieszczanie się  dzieci z dowożących ich busów do szkoły, szczególnie tym mniej sprawnym ruchowo i poruszających się na wózkach. Do powstania parkingu niezbędna była wycinka starych, często już spróchniałych drzew rosnących przed szkołą. Niektóre z drzew stanowiły realne zagrożenia bezpieczeństwa uczniów przebywających na terenie ośrodka oraz przechodniów korzystających z chodnika wzdłuż ogrodzenia ośrodka. Już niedługo zadbamy o nowe nasadzenia drzew.                                                                          Cieszymy się, że po zakończeniu wszystkich prac będziemy dysponować pięknym, nowoczesnym zespołem rekreacyjno – edukacyjnym zaspokajającym również potrzeby dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do wypoczynku, zabawy, nauki i rehabilitacji oraz rozwoju ruchowego.                                                                                                        Te wielkie, bardzo potrzebne zmiany są możliwe dzięki zaangażowaniu  Pana Starosty  – Piotra Rećko,  Zarządu Powiatu Sokólskiego w pozyskiwaniu funduszy oraz aktywnej działalności na rzecz Ośrodka Pani Dyrektor – Elżbiety Szomko.

Galeria 

 Lila Zajkowska i Katarzyna Zalewska