http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1108/dsc_3505_copy_copy.jpgW kwietniu 2021r został ogłoszony konkurs ph. „Janusz Korczak przyjacielem dzieci”. Organizatorami konkursu były Panie: Marta Kulmaczewska i Małgorzata Hołownia – Iwanow. Celem konkursu było: kształtowanie wyobraźni plastycznej uczniów i wychowanków, rozwijanie zdolności plastycznych, popularyzowanie wiedzy dotyczącej życia, twórczości i działalności pedagogicznej Janusza Korczaka.

Wszystkie powyższe cele zostały zrealizowane o czym świadczy różnorodność zaprezentowanych prac wykonanych technikami m.in.: collage, linoryt, pastele, farby, kredki ołówkowe, techniki mieszane oraz prawidłowe przedstawienie tematu.  Przy ocenie prac wzięto pod uwagę prawidłowe przedstawienie tematu, wartość artystyczną, inwencję i estetykę twórczą, samodzielność, zachowany format prac jak również kategorie wiekowe: Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Branżowa Szkoła I Stopnia.  Uroczyste rozdanie nagród zwycięzcom odbyło się podczas Święta Patrona Ośrodka. Gratulacje uczestnicy konkursu otrzymali z rąk m.in. Pana Jerzego Białomyzego - Wicestarosty Powiatu Sokólskiego,  Pani Elżbiety Szomko - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Sokółce oraz Pani Beaty Tur - Kierownik internatu.  Dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane zostały przez organizatorów.  W dniu 07.06.2021 r. spośród 37 prac komisja konkursowa w składzie: Zenon Muszyński, Elżbieta Januszko-Szymaniuk i Katarzyna Dylewska wyłoniła zwycięzców konkursu, którzy wykonali najciekawsze prace.

Oto oni:

 I. Kategoria PrzedszkoleI m.- Mateusz Pacuk - praca wykonana pod kierunkiem p. Agaty Gieniusz

II m.- Michał Szczukiewicz - praca wykonana pod kierunkiem p. Agaty Gieniusz

II. Kategoria Szkoła Podstawowa

I m.- Aleksandra Kostro - praca wykonana pod kierunkiem p. Ewy Wińskiej

I m.- Miłosz Urban - praca wykonana pod kierunkiem p. Marty Kulmaczewskiej

II m.- Kacper Machłajewski - praca wykonana pod kierunkiem p. Marty Januszkiewicz

II m.- Angelika Przeździecka- praca wykonana pod kierunkiem p. Ewy Wińskiej             

III m.- Kacper Śliżewski- praca wykonana pod kierunkiem p. Grażyny Tymoszuk               

III m.- Tomasz Szorc- praca wykonana pod kierunkiem p. Małgorzaty Hołowni-Iwanow

Wyróżnienia: Jakub Burak- praca wykonana pod kierunkiem p. Julity Nelke 

 Wojciech Radziszewski- praca wykonana pod kierunkiem p. Ewy Wińskiej

Agnieszka Kolendo - praca wykonana pod kierunkiem p. Katarzyny Bubieniec   

Nagroda dla Agnieszki Urban za wykonanie większej ilości prac.                 

 III. Kategoria Szkoła Przysposabiająca do Pracy:

I m.- Paweł Zawadzki- praca wykonana pod kierunkiem p. Julity Nelke

II m.- Sylwia Gilewska - praca wykonana pod kierunkiem p. Beaty Mozolewskiej

III m.- Joanna Krysiuk -praca wykonana pod kierunkiem p. Julity Nelke

Wyróżnienie- Ewa Matuszewska- praca wykonana pod kierunkiem p. Bożeny Rećko

IV. Kategoria Branżowa Szkoła I Stopnia:

Im.- Mateusz Gilewski- praca wykonana pod kierunkiem p. Beaty Tur   

II m.- Agnieszka Muciuś- praca wykonana pod kierunkiem p. Beaty Boguszewskiej   

III m.- Zofia Puzanowska- praca wykonana pod kierunkiem p. Beaty Boguszewskiej

Wyróżnienia:

Paweł Chomicki- praca wykonana pod kierunkiem p. Beaty Boguszewskiej 

Łukasz Kuśmirak- praca wykonana pod kierunkiem p. Beaty Boguszewskiej 

Uczestnicy w sposób pomysłowy i oryginalny przedstawili sylwetkę Janusza Korczaka, jego twórczość i działalność pedagogiczną. 

Gratulacje!!!  

Galeria 

Małgorzata Hołownia – Iwanow Marta Kulmaczewska