http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1113/img_20210224_120625_copy.jpgOpracowywanie lektur nie musi być nudne. Uczniowie klasy 4-8 SPL chętnie sięgają po jedną z ciekawych form gromadzenia informacji o nich. To lapbook, czyli coś w rodzaju teczki tematycznej,obrazkowej mapy myśli, w której możemy mieścić wiadomości na wybrany temat. Taka teczka-książeczka pełni funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy czy też zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, broszurach o przeróżnych kształtach i na karteczkach. Lapbook swoim wyglądem przypomina książkę z mnóstwem sekretów i ruchomych elementów. Właśnie te interaktywne elementy są atrakcyjne i sprawiają, że nauka staje się ciekawsza, pełna niespodzianek, zagadek.Dzięki Lapbookomuczniowie rozwijają różne umiejętność jak pisanie, czytanie, logiczne myślenie, kreatywność, uczą się również, jak organizować sobie pracę i jak wykorzystać wiedzę już zdobytą, lub jak skutecznie po nią sięgać. Mogą służyć do powtórki materiału, jak również do pogłębienia zagadnień literackich. Podczas zajęć z języka polskiego uczniowie opracowali lapbooki do lektur „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza oraz „Małego Księcia” A. de Saint-Exupery. Prace nad tym sposobem utrwalenia i prezentacji lektur wymagały kilku dobrych pomysłów, zręczności kreatywności i odrobiny cierpliwości. Najpierw uczniowie przygotowali bazę lapbooka, następnie opracowali materiał tekstowy oraz wykonali małe elementy do prezentowania informacji. Całość lapbooków ozdobili starannymi rysunkami dopełniającymi informacje o lekturach.Uczniowie świetnie bawili się wykonując lapbooki dzielili się pracą, wspierali wzajemnie, pracowali zespołowo. Udowodnili też, że taki sposób przyswajania wiedzy o lekturach sprawia, że zasoby wiadomości zwiększają się w sposób ciekawy i przyjemny.

Galeria 

Katarzyna Zalewska